Disclaimer

Nelleke Fotografie (Kamer van Koophandel: 66772559) verleent u hierbij toegang tot www.nellekefotografie.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Nelleke Fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Nelleke Fotografie spant zich in om de inhoud van www.nellekefotografie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.nellekefotografie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nelleke Fotografie. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.nellekefotografie.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.nellekefotografie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nelleke Fotografie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nelleke Fotografie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nelleke Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd en kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

Algemene Voorwaarden

Nelleke Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden. Bij het aangaan van een samenwerking met Nelleke Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst met Nelleke Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.